Подобається!

Полтавський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №74
"Джерельце"

Адміністрація

Вихователі

Сестра медична старша

Практичний психолог

Музичний керівник

Групи

Група №1 "Сонечко"

Група №2 "Віночок"

Група №3 "Краплинка"

Група №4 "Теремок"

Група №5 "Метелик"

Інформація про наш садочок

Історія ДНЗ

Завдання над якими працює ДНЗ

Досягнення закладу

Публічна інформація

Кошторис 2018

Нормативно - правова база

Ліцензований обсяг та фактична кількість

Благодійна допомога

Перелік додаткових освітніх та інших послуг

Правила прийому до закладу

Річний звіт про діяльність закладу

Результати моніторингу

Матеріально-технічне забезпечення

Наявність вакантних посад

Мова освітнього процесу

Територія обслуговування

Освітні програми що реалізуються в закладі

Кадровий склад згідно ліцензійних умов

Структури та органи управління закладу освіти

Фінансова звітність за 2017

Ліцензія на впровадження освітньої діяльності

Корисне для батьків

Права та обов'язки батьків

Останні долучення

Грудень 2018
Пн   3 10 17 24 31
Вт   4 11 18 25  
Ср   5 12 19 26  
Чт   6 13 20 27  
Пт   7 14 21 28  
Сб 1 8 15 22 29  
Нд 2 9 16 23 30  

Звіт про надходження і використання коштів

Дата додавання: 2018-04-26

Додаток З

до Порядку складання бюджетної звітності

та одержувачами бюджетних коштів,звітності фондамиУ

загальнообов'язкового державного соціального і пенсійного

страхування

(пункт 1 розділу П)

Звіт

про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами
власних надходжень(форма №4-2д, №4-2м)

_______________ за 1 квартал 2018р.____________________ ,

________________________________________ Коди

_____________ за ЄДРПОУ

_____________ за КОАТУУ

а КОПФГ

 

Полтавський дошкільний навчальний заклад №74 "Джерельце"


Орган місцевого самоврядування

 

2145725

 

5310137000

 

420

 

Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету

 

10

 

Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів

Орган з питань освіти і науки, молоді та спорту__________________

Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів(код та назва Типовох програмної класифікації
видатків та кредитування місцевих бюджетів/ Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого
самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу)                                                                1011010

Дошкільна освіта „______________________________________________________

Періодичність;

Одиниця виміру:

 

місячна, квартальна, річна

грн, коп.

 

показники

КЕКВ

та/або

ККК

Код

ряд

ка

Затверджено на звітний рік

Залишок на початок звітного періоду

Перераховано

залишок

Надійшло коштів за звітний період (рік)

Касові за звітний період (рік)

Залишок на кінець звітного періоду (року)

 

усього

у тому числі перераховані з рахунків в установах банків

 

усього

у тому числі на рахунках в установах банків

усього

у тому числі на рахунках в установах банків

 

1

2

3

4 '!

5

6

7

8

9

10

11

12

 

Надходження коштів - усього

X

010

0

1500

 

 

22138,71

X

X

1500

 

 

Від отриманих благодійних внесків, грантів та дарунків

X

020

 

X

X

X

22138,71

X

X

X

X

 

Від підприємств, організацій, фізичних осіб таі ві.ц інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тойу числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщення на них інших об’єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб

X

030

/

X

X

X

 

X

X

X

X

 

І

2

 

4

5

6

7

8

9

10

11

12

іщих та професійно-технічних навчальних закладів від зміщення на депозитах тимчасово вільних бюджетних коштів, риманих за надання платних послуг, якщо таким закладам коном надано відповідне право; кошти, що отримують державні і мунальні вищі навчальні заклади, державні наукові установу, ржавні і комунальні заклади культури як відсотки, нараховані на лишок коштів на поточних рахунках, відкритих у банках ржавного сектору для розміщення власних надходженії, риманих як плата за послуги, що надаються ними згідно з новною діяльністю, благодійні внески та гранти

X

040

 

X

X

X

 

X

X

X

» , і

X

!

д реалізації майнових прав на фільми, вихідні матеріали фільмів та льмокопій, створені за бюджетні кошти за державним мовленням або на умовах фінансової підтримки

X

050

 

X

X

X

 

X

X

X

X

таксування

X

060

 

X

X

X

X

X

X Д

X

X

Видатки га надання кредитів - усього

X

070

22138,71

X

X

X

X

22138,71

0

X

X

у тому числі: Поточні видатки

2000

080

22138,71

X

X

X

X

22138,71

0

X

X

Оплата праці і нарах.на заробітну плату

2100

090

0

X

X

X

X

0

0

X

X

плата праці

2110

100

 

X

X

X

X

 

 

X

X

а робітна плата

2111

110

 

X

X

X

X

 

 

X

X

роїііопс забезпечення військовослужбовців

2112

120

 

X

X

X

X

 

 

X

X

арахуианнн на оплату праці

2120

по

 

X

X

X

X

 

 

X

X

икорксшіїни товарів і послуг

2200

140

22138,71

X

X

X

X

22138,71

0

X

X

'редметн, матеріали, обладнання та і нас п тар

2210

150

21938,71

X

X

X

X

21938,71

 

X

X

Іедикаменти та перс« 'язувальні матеріали

2220

160

 

X

X

X

X

 

 

X

X

'родукти харчування

2230

170

 

X

X

X

X

 

 

X

X

1плата послуг, (крім комунальних) •*

2240

то

200

X

- X

X

X

200

 

X

X

идатки на відрядження

2250

190

 

X

X

X

X

 

 

X

X

идатки та заходи спеціального призначення

2260

200

 

X

X

X

X

 

»

X

X

Уплата комунальних послуг та енергоносіїв

2270

210

 

X

X

X

X

 

 

X

X

Оплата теплопостачання

2271

220

 

X

X

X

X

 

 

X

X

Оплата водопостачання та водовідведення

2272

230

 

X

. X

X

X

-

 

X

X

Оплата електроенергії

2273

240

■ ~--Л "

X

X

X

X

 

 

X

X

Оплата інших енергоносіїв

2275

260

• ' о

X

X

X

X

 

 

X

X

Оплата енергосервісу

2276

270

 

X

X

X

X

 

 

X

X

(ослідження і розробки, окремі заходи по -реалізації державних оегіональних) програм

2280

280

 

X

X

X

X

 

 

X

X

Дослідження і розробки, окремі заходи рбзритку по реалізації іержавних (регіональних) програм .

2281

290

 

X

X

X'

X

 

 

X

X

)кремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не ііднесені до заходів розвитку

2282

300

 

X

X

X

X

 

 

X

X

Обслуговування боргових зобов’язань

2400

310

0

X

X

X

X

0

0

X

X

Обслуговування внутрішніх боргових зобов 'язань

2410

320

 

X

X

X

X

 

 

X

X

Обслуговування зовнішніх боргових зобов 'язань

2420

330

 

X

X

X

X

 

 

X

X

[їоточні трансферти V"1

2600

340

0

X

X

X

X

0

0

X

X

Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)

2610

350

 

X

X

X

X

 

 

X

X

 

 

Назад

Відгуки та коментарі

Ім'я:

Текст коментаря:

Введіть число, вказане на картинці