Подобається!

Полтавський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №74
"Джерельце"

Адміністрація

Вихователі

Сестра медична старша

Практичний психолог

Музичний керівник

Групи

Група №1 "Сонечко"

Група №2 "Віночок"

Група №3 "Краплинка"

Група №4 "Теремок"

Група №5 "Метелик"

Інформація про наш садочок

Історія ДНЗ

Завдання над якими працює ДНЗ

Досягнення закладу

Публічна інформація

Кошторис 2018

Нормативно - правова база

Ліцензований обсяг та фактична кількість

Благодійна допомога

Перелік додаткових освітніх та інших послуг

Правила прийому до закладу

Річний звіт про діяльність закладу

Результати моніторингу

Матеріально-технічне забезпечення

Наявність вакантних посад

Мова освітнього процесу

Територія обслуговування

Освітні програми що реалізуються в закладі

Кадровий склад згідно ліцензійних умов

Структури та органи управління закладу освіти

Фінансова звітність за 2017

Ліцензія на впровадження освітньої діяльності

Корисне для батьків

Права та обов'язки батьків

Останні долучення

Грудень 2018
Пн   3 10 17 24 31
Вт   4 11 18 25  
Ср   5 12 19 26  
Чт   6 13 20 27  
Пт   7 14 21 28  
Сб 1 8 15 22 29  
Нд 2 9 16 23 30  

Звіт про надходження і використання коштів за І квартал

Дата додавання: 2018-04-26

Додаток 2

до Порядку складання бюджетної звітності та одержувачами бюджетних.коштів,звітності фоніами

■У - '             ; 5

загальнообов'язкового державиог6 соціального і пенсійного

страхування

(пункт 1 розділу II)

 

 

Звіт

 

 

про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги (форма №4-1д, №4-1м)

__ за 1 квартал 2018р._________________

 

 

Полтавський дошкільний навчальний заклад №74 "Джерельце"

 

 

ПОЛТАВСЬКА

 

 

Установа
Територія

Організаційно-правова форма гоеподорювання

Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету

 

 

Орган місцевого самоврядування

 

 

за ЄДРҐЮУ за КОАТУУ а КОПФГ

 

 

Коди

 

 

2145725

 

 

5310137000

 

 

420

 

 

Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету

 

 

10

 

 

Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів   

Зргаи з пи тань освіти і науки, молоді та спорту               __________________________________ .

Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів(код та назва Типовох програмної класифікації
видатків та кредитування місцевих бюджетів/ Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого
самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу)   1011010    

Дошкільна освіта_______________________________________________________________________

Іеріодичність:                                місячна, квартальна, річна

 

 

показники

КЕКВ

Код

ряд

ка

Затверджено на' звітний рік

Залишок на початок звітного періоду

Перераховано

залишок

Отримано

залишок

Надійшло коштів за звітний період (рік)

Касові за звітний період (рік)

Залишок на кінець звітного періоду (року)

усього

у тому числі

усього

у тому числі на рахунках в установах банків

.' ;ї ~

перераховані з, рахунків в ■' установах • банків

спрямовано на погашеня заборгованості загального фонду

усього

у тому числі на рахунках в установах банків

усього

у тому числі 'перераховані з *- рахунків в установах банків

1

2'

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Надходження коштів - усього

X. 'і

10

0

14185,12

/

 

 

47176,1

X

X

X

X

5376,01

 

а послуги, що надаються бюджетними П'ановами згідно з їх основною іяльністю

X

20

 

X

X

X

X

47176,1

X

X

X

X

X

X

ід додаткової (господарської) яльності

X

ЗО

 

X

X

X

X

 

X

X

X

X

X

X

ід оренди майна бюджетних установ

X

40

 

X

X

X

X

 

X

X

X

X

X

X

ід реалізації в установленому порядку айна (крім нерухомої майна)

X

50

 

X

X

X

X

 

X

X

X

X

X

X

'інансування

X

60

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Видатки - усього

X

070

232907

X

X

X

X

X

55985,21

0

0

0

X

X

 

1

2

3

4

5

6

1 ' 7

8

9

10

11

12

13

14

15

у тому числі: Поточні видатки

2000

080

232907

 

 

 

 

 

55985,21

0

0

0

 

 

Оплятя прані і нарахування на іяробітпу плиту

2100

090

0

X

X

X

X

X

0

0

0

0

X

1

•; х

')ПЛІІШ(І 11/ХІІ) і

2110

100

0

X

X

X

X

X

0

0

0

0

X

X

Заробітна плата

2111

110

• '

X

X

X

X

X

 

 

 

 

X

X

'рошоие забезпечення ііііськовослужбовців

2112

120

 

X

X

X

X

X

 

 

 

 

X

X

Нарахування на оплату праці

2120

130

 

X

X

X

X

X

 

 

 

 

X

X

іикористяння товярів і послуг

2200

140

232907

X

X

X

X

X

55985,21

0

0

0

X

X

Іредметн, матеріали, обладнання та чвешпар

2210

150

 

X

X

X

X

X

 

 

 

 

X

X

Медикаменты та черев ’язувальні юте ріал и

2220

160

 

X

X

X

X

X

 

 

 

 

X

X

Іродукти харчування

2230

ПО

232907

X

X

X

X

X

55985,21

 

 

 

X

X

Ьілата послуг (крім комунальних)

2240

ISO

 

X

X

X

X

X

 

 

 

 

X

X

■идатки на відрядження

2250

190

 

X

X

X

X

X

 

 

 

 

X

X

"идатки та заходи спеціального оизначення

2260

200

 

X

X

X

X

X

 

 

 

 

X

X

'плата комунальних послуг та чергоиосіів

2270

210

0

X

X

X

X

X

0

0

0

0

X

X

)плата теплопостачання

2271

220

 

X

X

X

X

X

 

 

 

 

X

X

)плата водопостачання та водовід.

2272

230

 

X

X

X

X

X

 

 

 

 

X

X

)плата електроенергії

2273

240

 

X

X

X

X

X

 

 

 

 

X

X

)плата природного газу

2274

250

 

X

X

X

X

X

 

 

 

 

X

X

)плата інших енергоносіїв

2275

260

 

X

X

X

X

X

 

 

 

 

X

X

>плата енергосервісу

2276

270

 

X

X

X

X

X

 

 

 

 

X

X

-»слідження і розробки, окремі заходи і реалізації державних (регіональних) ніграм

2280

280

0

X

X

X

X

X

0

0

0

0

X

X

зслідження і розробки, окремі заходи ізвитку по реалізації державних егіональних) програм

2281

290

 

X

X

X

X

X

 

 

 

 

X

X

<ремі заходи по реалізації державних егіональних) програм, не віднесені до <одів розвитку

2282

300

 

X

X

X

X

X

 

 

 

.

X

X

іслуговування боргових зобов'язань

2400

310

0

X

ш-

X

X

X

0

0

0

0

X

X

вслуговування внутрішніх боргових 5ов'язань

2410

320

 

X

X

X

X

X

 

 

 

 

X

X

вслуговування зовнішніх боргових 'юв "язань

2420

330

 

X

X

X

X

X

 

 

 

 

X

X

•точні трансферти

. ,

2600 .

..,340

0

X

X

X

X

X

0

*- 0

0

0

X

X

бсидії та поточні трансферти иірисмствам (установам, ганізаціям)

2610

350

 

X

X

X

X

X

 

 

 

 

X

X

точні трансферти органам їжавного управління інших рівнів

2620

360

 

X

X

X

X

X

 

 

 

 

X

X

точні трансферти урядам з. держав та міжн.організаціям

2630

370

 

X

X

X

X

X

 

 

 

 

X

X

ціальне забезпечення

2700

380

0

X

X

X

X

X

0

Назад

Відгуки та коментарі

Ім'я:

Текст коментаря:

Введіть число, вказане на картинці