Подобається!

Полтавський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №74
"Джерельце"

Адміністрація

Вихователі

Сестра медична старша

Практичний психолог

Музичний керівник

Групи

Група №1 "Сонечко"

Група №2 "Віночок"

Група №3 "Краплинка"

Група №4 "Теремок"

Група №5 "Метелик"

Інформація про наш садочок

Історія ДНЗ

Завдання над якими працює ДНЗ

Досягнення закладу

Публічна інформація

Кошторис 2018

Нормативно - правова база

Ліцензований обсяг та фактична кількість

Благодійна допомога

Перелік додаткових освітніх та інших послуг

Правила прийому до закладу

Річний звіт про діяльність закладу

Результати моніторингу

Матеріально-технічне забезпечення

Наявність вакантних посад

Мова освітнього процесу

Територія обслуговування

Освітні програми що реалізуються в закладі

Кадровий склад згідно ліцензійних умов

Структури та органи управління закладу освіти

Фінансова звітність за 2017

Ліцензія на впровадження освітньої діяльності

Корисне для батьків

Права та обов'язки батьків

Останні долучення

Грудень 2018
Пн   3 10 17 24 31
Вт   4 11 18 25  
Ср   5 12 19 26  
Чт   6 13 20 27  
Пт   7 14 21 28  
Сб 1 8 15 22 29  
Нд 2 9 16 23 30  

Кошторис зі змінами 2018 рік

Дата додавання: 2018-11-13

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

28 синя 2002 року № 5~ іу редакції наказу Міністерства фінансів України

від 26 листопада 2012 року № 1220)

Затверджено в сумі

Три мільйони чотириста шістдесят тисяч шістсот ЧЗ^цять грЛ Л&ирп. 3460611 грн.00 коп.

\ * Вінщ*

- /у (сума словаї^К^рамиГЬ - // ^ ПерШщ заспІЇупйі/н начільника управління освіти - І і ^ / .*>**«*,... оикона&юго комітеМп Полтавської міської ради

;

 

Ш ШІ \ Ш’і

І.А.ІІаліііа

• (підтШг- м І

И V? Г- |

;.Н.,,.ЗП.і ! РріМ.

, /ьїШІо/8

Й

 

<% 1} АМї *Риь- 0*/

КОШТОРИС зі зміями на 20І8 рік 4^//

Територія Полтавська ”*ЧІЧ </ м.ЙдЛ^і' ”^ у^«310137000

Організаційно-правова форма господарювання Орган місцевого самоврядування 420

Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету

Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Об Орган з питань освіти і науки,молоді і спорту

Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів/ Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування ,які не застосовують програмно-цільового методу 0611010

Дошкільна освіта

ДНЗ (ясла-садок) №74

 

(гон і

Найменування

Код

Усього на рік

РАЗОМ

 

Загальний фонд

Спеціальний фонд

 

1

2

3

4

5

НАДХОДЖЕННЯ - усього

 

3 113 035,00

347576,00

3 460 611.00

Надходження коштів із загального фонду бюджету

3 113 035.00

X

3 113 035,00

Надходження коштів із спеціального Фонду бюджету у т.ч :

X

347576,00

347576.00

Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством

25010000

X

0.00

0.00

Плата за послу ги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю

25010100

X

 

 

Надходження бюджетних установ вю додаткової (господарськоОдіяльності

25010200

X

0.00

соо

Плата за оренду майна бюджетних установ

25010300

X

0.00

0.00

Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)

25010400

X

000

0,00

Інші джерела власних надходжень бюджетних установ

25020000

X

0.00

0,00

Благодійні внески гранти та дарунки

25020100

X

0 00

0 00

від підприємств.. організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів нерухомого майна

25020200

X

0.00

І

І

і

«ошїїіи, що сіїіримують вищі та професійно- технічні навчальні заклади від розміщення на депозитах тимчасово вільних бюджетних коштів, отриманих за надання платних послуг, якщо таким закладам законом надано відповідне право

25020300

X

0.00

000

 

- інші надходження, у.т.ч

 

X

0,00

0,00

 

- фінансування (розписати за кодами класифікації фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання)

 

X

0,00

0.00

- повернення кредитів до бюджету (розписати за кодами програмної класифікації видатків та кредитування бюджету, класифікації кредитування бюджету)

 

X

0.00

0.00

 

 

 

ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ - усього

X

3 113 035,00* 347 576,00

3 460 611,00

поточні видатки

2000

3 113 035,00

232 810,00

3 345 945,00

оплата праці і нарахування на заробітну

плату <

2100

1 871 260.00

0,00

1 871 260,00

оплата праці

2110

1 529 230.00

0,00

1 529 230.00

заробітна плата .

2111

1 529 230 00

0 00

1 529 230.00

грошове забезпечення військовослужбовців

2112

 

0.00

0,00

нарахування на оплату праці

2120

342 030,00

0,00

342 030,00

використання товарів і послуг

2200

1 231 207.00

232 910 00

1 464 117,00

предмети, матеріали, обладнання та інвентар

2210

41665 00

 

41 665,00

медикаменти та перев’язувальні матеріали

2220

601.00

 

601,00

продукти харчування

2230

154714,00

232910 00

387 624.00

оплата гіослуг (крім комунальних}

2240

189636,00

 

189 636,00

видатки на відрядження

225С

 

 

0,00

видатки та заходи спеціального призначення

2260

 

0.00

0.00

сплата комунальних послуг та енергоносіїв

2270

842 615,00

0,00

842 615,00

оплата теплопостачання

2271

 

0.00

0.00

оплата водопостачання та водовід ведення

2272

21446.00

0.00

21 446,00

сплата електроенерпі

2273

104989,00

0.00

104 999,00

оплата природного газу

2274

716170.00

0,00

716 170,00

оплата інших енергоносіїв

2275

 

0,00

0,00

дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення

2280

1976.00

0,00

1 976,00

 

дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм

2281

0,00

0,00

0,00

 

окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів

оозвитку

2282

1976.00

0.00

1 976,00

 

обслуговування боргових зобов'язань

2400

 

0.00

0,00

ойслуговування внутрішніх боргових

зобов'язань

2410

0.00

0,00

0,00

обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань

2420

000

0 00

0,00

поточні трансферти

2600

0,00

0.00!

0,00

субсидії та поточні трансферти підприємствам

(установам, організаціям)

2610

0,00

0.00

0,00

поточні трансферти органам державного управління інших рівнів

2620

0,00

0,00

0,00

поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям

2630

0.00

0,00

0,00

соціальне забезпечення

2700

0,00

0.00

0,00

в'йпЛата пенсій > допомоги

2710

0,00

0,00

0,00

.... стипендії

2720

0,00

0.00

0,00

інші виплати населенню

2730

 

0.00

0,00

інші видатки

2800

10568,00

0 00

10 568,00

нерозподілені видатки

2900

0.00

0.00

0,00

капітальні видатки

3000

0.00

114666.00

114 665,00

придбаний основного капіталу

3100

0.00

114666.00

114 666,00

придбання обладнання і предметів довгострокового користування

3110

0,00

13840 00

13 840.00

капітальне будівництво (придбання)

3120

0.00

0.00

0.00

капітальне будівництво (придбання) житла

3121

0,00

0.00

0,00

капітальне будівництво (придбання) інших

об'єктів

3122

0.00

0,00

0,00

капітальний ремонт

3130

0.00

0,00

0,00

капітальний ремонт житлового фонду

(приміщень)

3131

0,00

0,00

0,00

капітальний ремонт інших об'єктів

3132

0 00

* 100826.00

100 826,00

реконструкція та реставрація

3140

0,00

0,00

0,00

реконструкція житлового фонду (приміщень)

3141

000

000

0,00

реконструкція та реставраця інших об'єктів

3142

0 00

0 00

0:00

оеставрзція пам'яток культури, історії та архітектури

<..3143

0.00

0.00

0,00

створення державних запасів * резервів

3150

0.00

0.00

0,00

придбання землі та нематеріальних активів

3160

0.00

0 00

0,00

капітальні трансферти

3200

0.00

0 00

0,00

капітальні трансферти підприємствам

(установам, організаціям)

3210

0.00

0,00

0,00

капітальні трансферти органам державного

/правління інших рівнів

3220

0,00

0,00

'‘о,00

капітальні трансферти урядам зарубіжних країн та міжнародним організаціям

3230

0,00

0.00

0,00

капітальні трансферти населенню

3240

0 00

о

о

о

‘ 0,00

надання внутрішніх кредитів

4110

0,00

000

0,00

надання кредитів органам державного управління інших рівнів

4111

0,00

0,00

0,00

надання кредитів підприємствам, установам, організаціям

4112

0.00

0.00

0,00

надання інших внутрішніх кредитів

4113

0,00

0.00

0,00

надання зовнішніх кредитів

4210

0,00

0,00

0,00

нерозподілені видатки

9000

000

0,00

0,00

 

Назад

Відгуки та коментарі

Ім'я:

Текст коментаря:

Введіть число, вказане на картинці