Подобається!

Полтавський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №74
"Джерельце"

Адміністрація

Вихователі

Сестра медична старша

Практичний психолог

Музичний керівник

Групи

Група №1 "Сонечко"

Група №2 "Віночок"

Група №3 "Краплинка"

Група №4 "Теремок"

Група №5 "Метелик"

Інформація про наш садочок

Історія ДНЗ

Завдання над якими працює ДНЗ

Досягнення закладу

Публічна інформація

Кошторис 2018

Нормативно - правова база

Ліцензований обсяг та фактична кількість

Благодійна допомога

Перелік додаткових освітніх та інших послуг

Правила прийому до закладу

Річний звіт про діяльність закладу

Результати моніторингу

Матеріально-технічне забезпечення

Наявність вакантних посад

Мова освітнього процесу

Територія обслуговування

Освітні програми що реалізуються в закладі

Кадровий склад згідно ліцензійних умов

Структури та органи управління закладу освіти

Фінансова звітність за 2017

Ліцензія на впровадження освітньої діяльності

Корисне для батьків

Права та обов'язки батьків

Останні долучення

Грудень 2018
Пн   3 10 17 24 31
Вт   4 11 18 25  
Ср   5 12 19 26  
Чт   6 13 20 27  
Пт   7 14 21 28  
Сб 1 8 15 22 29  
Нд 2 9 16 23 30  

Звіт про надходження та використання коштів загального фонду

Дата додавання: 2018-11-13

Звіт

 

 

Установа 1 Іолтавський дошкільний навчальний заклад №74 "Джерельце"

 

 

про надходження та використання коштів загального фонду (форма №2д, №2м)

за III квартал 2018р._______________

 

 

Коди

 

 

Територія ПОЛТАВСЬКА

 

 

Організаційно-правова форма господарювання Орган місцевого самоврядування

 

 

за ЄДРПОУ за КОАТУУ за КОПФГ

 

 

Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету

 

 

02145725

 

 

5310137000

 

 

420

 

 

Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету

 

 

06

 

 

Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів

Орган з питань освіти і науки, молоді та спорту_______________________________________________________________________________________________________________

Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів(код та назва Типовох програмної класифікації
видатків та кредитування місцевих бюджетів/ Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого

самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу)                                        0611010______________________________

Дошкільна освіта                                                                                                                                                                                                         __________________

Періодичність:                         місячна, квартальна, річна

грн, КОП-

 

 

Показники

КЕКВ

та/або

ККК

Код

рядка

затверджено на звітний рік

затверджено на звітний період (рік)

Залишок на початок звітного року

1 Іадійшло коштів за звітний період (рік)

Касові за звітний період(рік)

Залишок на кінець звітного періоду (рік)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Видатки та надання кредитів - усього

X

010

3079735,00

0,00

0,00

1835786,32

1835786,32

0,00

у тому числі: поточні вндаткі

2000

' 020

3079735,00

0,00

0,00

1835786,32

1835786,32

0,00

Оплата нраціі і нарахування па заробітну плату

2100

030

1918170,00

0,00

0,00

1375467,17

1375467,17

0,00

Оплата праці

2110

040

1572270,00

 

 

1128292,47

1128292,47

0,00

Заробітна плата

2111

050

1572270,00

 

 

1128292,47

1128292,47

0,00

Грошове забезпеченя військовослужбов.

2112

060

 

 

 

 

 

0,00

нарахування на оплату праці

2120

070

345900,00

 

 

247174,70

247174,70

0,00

Використання товарів і послуг

2200

080

1150997,00

0,00

0,00

452213,95

452213,95

0,00

Предмети,матеріали}обладнання та інвентар

2210

090

41665,00

 

*

7936,55

7936,55

0,00

Медикаменти та перев.матеріали

2220

100

602,00

 

 

 

 

0,00

Продукти харчування

2230

110

165964,00

 

 

96644,53

96644,53

0,00

Оплата послуг(крім комунальних)

2240

120

190772,00

 

 

60908,18

60908,18

0,00

Видатки на відрядження

2250

130

 

 

 

 

 

0,00

Вмдатки та заходи спец, призначення

2260

140

 

*

 

 

 

0,00

Оплата комун, послуг та енергоносіїв

2270

150

751155,00

0,00

0,00

286404,65

286404.65

0,00

бплата теплопостачання

2271

160

 

 

 

 

 

0,00

Оплата водопостач.та водовідведення

2272

170

16546,00

 

 

14927,21

14927.21

0,00

Оплата електроенергії

2273

180

101009,00

 

 

64801,67

64801.67

0,00

Оплата природного газу

2274

190

633600,00

 

 

206675,77

206675.77

0,00

Оплата інших енергоносіїв

2275

200

 

 

 

 

 

0,00

Оплата енергосервісу

2276

210

 

 

 

 

 

0,00

Дослідження і розробки, окремі заходи па реалізації держфегіон.) програм

2280

220

839,00

0,00

0,00

320,04

320.04

0,00

Дослідження і розробки,окремі заходи розвитку по реалізації держ(регіон.)програм

2281

230

 

 

 

 

 

0,00

Окремі заходи по реалізації держ(регіон)програм, не віднесені до заходів розвитку

2282

240

839,00

 

 

320,04

320.04

0,00

Обслуговування боргових зобов'язань

2400

250

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

Ослуговування внутрішнім боргових зобов'язань

2410

260

 

 

 

 

 

0,00

Ослуговування зовнішнихх боргових зобов'язань

2420

270

 

 

 

 

 

0,00

Поточні трансферти

2600

280

1

©

О

О

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

Субсідії та поточні трансферти підприємствам (установам, орган із.)

2610

290

 

 

 

 

 

0,00

Поточні трансферти органам держ.управління інших рівнів

2620

300

 

 

 

 

 

0,00

Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжн. організаціям

2630

310

 

 

 

 

 

0,00

Соціальне забезпечення

2700

320

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

Вмплата пенсій і допомоги

2710

330

 

 

 

 

 

0,00

Стипендії

2720

340

 

 

 

 

 

0,00

Іеші виплати населенню

2730

350

-

 

 

 

 

 0,00

Інші поточні видатки

2800

360

10568,00

 

 

8105,20

8105.20

0,00

Капітальні видатки

3000

370

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

Придбання основного капіталу

3100

380

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

Придбання обладнання а предметів довгострок. користування

3110

390

 

 

 

 

 

0,00

Капітальне будівництво(придбання)

3120

400

 

 

 

 

 

0,00

Капітальне будівниц.(придбамія)житла

3121

410

 

 

 

 

 

0,00

Капітальне буді в. (п р и дбай ня) і н. об" єкті в

3122

420

 

 

 

 

 

0,00

Капітальний ремонт

3130

430

 

 

 

 

 

0,00

Капітальн.ремонтжитл.фонду(приміщень)

3131

440

 

 

 

 

 

0,00

Капітальн.ремонт Інших об"єктів

3132

450

 

 

 

 

 

0,00

Реконструкція та реставрація

3140

460

 

 

 

 

 

0,00

Реконстр.житлового фонду(ириміщень)

3141

470

 

 

 

 

 

0,00

Реконстр. Та реставр.інших об'єктів

3142

480

 

 

 

 

 

0,00

Реставр.пам"яток культури, історіх та архіт.

3143

490

 

 

 

 

 

0,00

Створення держ.запасів і пезервів

.3150

500

 

 

 

 

 

0,00

Придбання землі та нематеріальних активів

3160

510

 

 

 

 

 

0,00

Капітальні трансферти

3200

520

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Капітальни трансферти п ідприємствам (установам > орган із)

3210

530

 

 

 

 

 

0,00

Капітальни трансферти органам держ.управл. інших рівнів і

3220

540

 

 

 

 

 

0,00

Капітальни трансферти урядам іноз. держав та міжн. організ.

3230

550

 

 

 

 

 

0,00

Капітальни трансферти населенню

3240

560

 

 

 

 

 

0,00

Внутрішнє кредитування

4100

570

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Надання внутрішніх кредитів

4110

560

 

 

 

 

 

0,00

Надання кредитів органам держ.управліния іиш.рівнів

4111

590

 

 

 

 

 

0,00

Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям

4112

600

 

 

 

 

 

0,00

Надання інших внутрішніх кредитів

4113

610

 

 

 

 

 

0,00

Зовнішнє кредитування

4200

620

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Надання зовнішніх кредитів

4210

630

 

 

 

 

 

 

Інші видатки

5000

640

Назад

Відгуки та коментарі

Ім'я:

Текст коментаря:

Введіть число, вказане на картинці