Подобається!

Полтавський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №74
"Джерельце"

Адміністрація

Вихователі

Сестра медична старша

Практичний психолог

Музичний керівник

Групи

Група №1 "Сонечко"

Група №2 "Віночок"

Група №3 "Краплинка"

Група №4 "Теремок"

Група №5 "Метелик"

Інформація про наш садочок

Історія ДНЗ

Завдання над якими працює ДНЗ

Досягнення закладу

Публічна інформація

Кошторис 2018

Нормативно - правова база

Ліцензований обсяг та фактична кількість

Благодійна допомога

Перелік додаткових освітніх та інших послуг

Правила прийому до закладу

Річний звіт про діяльність закладу

Результати моніторингу

Матеріально-технічне забезпечення

Наявність вакантних посад

Мова освітнього процесу

Територія обслуговування

Освітні програми що реалізуються в закладі

Кадровий склад згідно ліцензійних умов

Структури та органи управління закладу освіти

Фінансова звітність за 2017

Ліцензія на впровадження освітньої діяльності

Корисне для батьків

Права та обов'язки батьків

Останні долучення

Січень 2019
Пн   7 14 21 28
Вт 1 8 15 22 29
Ср 2 9 16 23 30
Чт 3 10 17 24 31
Пт 4 11 18 25  
Сб 5 12 19 26  
Нд 6 13 20 27  

Кошторис зі змінами 2 - 2018 рік

Дата додавання: 2018-12-14

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

28 січня 2002 року № 57 (у редакції' наказу Міністерства фінансів
України

від 26 листопада 2012 року № 1220)

1                                                                                            Затверджено в сумі

Три мільйони триста п'ятдестя п'ять тисяч чотириста
грн. 00 коп. 3355400 грн. 00 коп.

(сума словами і цифрами)

Начальник управління освіти виконавчого комітету

Полтавської міської ради

 

 

(роеад&Т

 

 

Ш^Щргв^цко

 

 

 

 

 

(підпис\

(їн.щали і пріз^ищеН; Л

 

 

 

 

// ІЧЙСЛО.^ІСЯШк-РІК).., -Ч*.

* ' ,>М.П. \ -і 4

 

л

'4

КОШТОРИС зі змінами на 2018 рік

її? : 'і /;' І

Територія

Полтавська

 

м.Полтава

-.5310137000

Організаційно-правова форма господарювання

Орган місцевого самоврядування

420 ,у /.;■ V •

Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету
Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів

 

 

чрб

 

 

Орган з питань освіти і науки,молоді і спорту                                                                                                                                                                    ~ ° '1--'^'

Код та назва програмної* класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмщ^г іот^сиїфік'ації видатків та кредитування місцевих бюджетів/ Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування ,які не застосовують програмно-цільового методу 0611010

Дошкільна освіта

-----------------  ------------  — ......................  ДНЗ г ясла-садокУ №74 -----------------------------------------  -----------------------------------

 

 

Найменування

Код

Усього на рік

РАЗОМ

 

Загальний фонд

Спеціальний фонд

 

1 *

2

3

4

5

НАДХОДЖЕННЯ - усього

 

3,002,824,00

352576,00

3,355,400,00

Надходження коштів із загального фонду бюджету

3,002,824,00

X

3,002,824,06

Надходження коштів із спеціального Фонду бюджету у т.ч.:

X

352576.00

352576.00

Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством

25010000

X

0,00

* 0,00

Плата за послуги,що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю

25010100

X

 

 

Надходження бюджетних установ від додаткової (господарсько'Одіяльності

25010200

X

0.00

0.00

Плата за оренду майна бюджетних установ

25010300

X

0.00

0.00

Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)

25010400

X

0.00

0.00

Інші джерела власних надходжень бюджетних установ

25020000

X

0,00

0,00

благодійні внески.гранти та дарунки

25020100

X

0.00

0.00

ношґпи; що опірОмую^іЬ оюижіітн) уСґпанОви від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів нерухомого майна

25020200

X

0.00

0.00

КйШШ. Щб'бтрйїїують бищі ґпа професійно-' технічні навчальні заклади від розміщення на депозитах тимчасово вільних бюджетних коштів, отриманих за надання платних послуг, якщо таким закладам законом надано відповідне право

25020300

г

X

0.00

0.00

- інші надходження, у.т.ч

 

X

0.00

0,00

- фінансування (розписати за кодами класифікації фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання)

 

X

0,00

0,00

• повернення кредитів до бюджету (розписати за кодами програмної класифікації видатків та кредитування бюджету, класифікації кредитування бюджету)

 

X

0,00

0,00

ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ - усього

X

3,002,824,00

352,576,00

3,355,400,00

поточні видатки

2000

3,002,824,00

232,910,00

3,235,734,00

оплата праці і нарахування на заробітну плату

2100

1,888,860,00

0,00

1,888,860,00

оплата праці

2110

1,547,420,00

0,00

1,547,420,00

заробітна плата

2111

1,547,420,00

0,00

1,547,420,00

грошове забезпечення військовослужбовців

2112

 

0,00

0,00

нарахування на оплату праці

2120

341,440,00

0,00

341,440,00

використання товарів і послуг

2200

1,103,396,00

232,910,00

1,336,306,00

предмети, матеріали, обладнання та інвентар

2210

41665,00

 

41,665,00

медикаменти та перев'язувальні матеріали

2220

1975,00

 

1,975,00

продукти харчування

2230

152599,00

232910,00

385,509,00

оплата послуг (крім комунальних)

2240

144636,00

 

144,636,00

видатки на відрядження

2250

 

 

0,00

видатки та заходи спеціального призначення

2260

 

0,00

0,00

оплата комунальних послуг та енергоносіїв

2270

760.045,00

0.00

7*60,045,00

оплата теплопостачання

2271

 

0,00

0,00

оплата водопостачання та водовідведення

2272

21446,00

0,00

21,446,00

оплата електроенергії

2273

104999,00

0,00

104,999,00

оплата природного газу

2274

633600,00

0,00

633,600,00

оплата інших енергоносіїв

2275

 

0,00

0,00

дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення

2280

2476,00

0,00

2,476,00

дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм

2281

0,00

0,00

0,00

окремі заходи по реалізації де^жавни^ (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку

2282

2476,00

0,00

2,476,00

обслуговування боргових зобов'язань

2400

 

0,00

0,00

обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань

2410

0,00

0,00

0,00

обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань

2420

0.00

0,00

0,00

поточні трансферти

2600

0.00

0,00

0,00

субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)

2610

0.00

0,00

0,00

поточні трансферти органам державного управління інших рівнів

2620

0.00

0,00

0,00

поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям

2630

0.00

0,00

0,00

соціальне забезпечення

2700

0.00

0,00

0,00

виплата пенсій і допомоги

2710

0.00

0,00

0,00

стипендії

2720

0.00

0,00

0,00

інші виплати населенню

2730

 

0,00

0,00

інші видатки

2800

10568,00

0,00

10,568,00

нерозподілені видатки

2900

0.00

0,00

0,00

капітальні видатки

3000

0,00

119666,00

113,666,00

придбання основного капіталу

3100

0,00

119666,00

119,666,00

придбання обладнання і предметів довгострокового користування

3110

0,00

13840,00

13,840,00

кагіїт&іьне будівництво (придбання)

3120

0,00

0,00

0,00

капітальне будівництво (придО^чня) житла

3121

0,00

0,00

0,00

капітальне будівництво (придбану^ інших об'єктів

3122

0,00

0,00

0,00

капітальний ремонт

3130

0,00

0,00

0,00

капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)

3131

0,00

0,00

0,00

капітальний ремонт інших об'єктів

3132

0,00

105826,00

105,826,00

реконструкція та реставрація

3140

0,00

0,00

0,00

реконструкція житлового фонду (приміщень)

3141

0,00

0,00

0,00

реконструкція та реставрація інших об'єктів

3142

0,00

0,00

0,00

реставрація пам'яток культури, історії та архітектури

3143

0,00

0,00

0,00

створення державних запасів і резервів

3150

0,00

0,00

0,00

придбання землі та нематеріальних активів

3160

0,00

0,00

0,00

капітальні трансферти

3200

0,00

0,00

0,00

капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)

3210

0,00

0,00

0,00

капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів .

3220

0,00

0,00

0,00

капітальні трансферти урядам зарубіжних країн та міжнародним організаціям

3230

0,00

0,00

0)00

капітальні трансферти населенню

3240

0,00

0,00

0,00

надання внутрішніх кредитів

4110

0,00

0,00

0,00

надання кредитів органам державного управління інших рівнів

4111

0,00

0,00

0,00

надання кредитів підприємствам, установам, організаціям

4112

0,00

0,00

0,00

надання інших внутрішніх кредитів

4113

0,00

0,00

0,00

надання зовнішніх кредитів

4210

0,00

0,00

0,00

нерозподілені видатки

9000

0,00

0,00

0,00

 

Назад

Відгуки та коментарі

Ім'я:

Текст коментаря:

Введіть число, вказане на картинці