Подобається!

Полтавський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №74
"Джерельце"

Адміністрація

Вихователі

Сестра медична старша

Практичний психолог

Музичний керівник

Групи

Група №1 "Сонечко"

Група №2 "Віночок"

Група №3 "Краплинка"

Група №4 "Теремок"

Група №5 "Метелик"

Інформація про наш садочок

Історія ДНЗ

Завдання над якими працює ДНЗ

Досягнення закладу

Публічна інформація

Кошторис 2018

Нормативно - правова база

Ліцензований обсяг та фактична кількість

Благодійна допомога

Перелік додаткових освітніх та інших послуг

Правила прийому до закладу

Річний звіт про діяльність закладу

Результати моніторингу

Матеріально-технічне забезпечення

Наявність вакантних посад

Мова освітнього процесу

Територія обслуговування

Освітні програми що реалізуються в закладі

Кадровий склад згідно ліцензійних умов

Структури та органи управління закладу освіти

Фінансова звітність за 2017

Ліцензія на впровадження освітньої діяльності

Корисне для батьків

Права та обов'язки батьків

Останні долучення

Грудень 2018
Пн   3 10 17 24 31
Вт   4 11 18 25  
Ср   5 12 19 26  
Чт   6 13 20 27  
Пт   7 14 21 28  
Сб 1 8 15 22 29  
Нд 2 9 16 23 30  

Фінансова звітність за 2017

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

28 січня 2002 року № 57 (у редакції наказу Міністерства фінансів України

від 26 листопада 2012 року № 1220)

Затверджено в сумі

Два мільйони дев”ятсот десять тисяч ппятсот шістдесят шість грн.00 коп.2910566 грн.ОО коп.

 (сума словами і цифрами)

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КОШТОРИС на 2017 рік

 

 

Територія

Полтавська

м.Полтава

5310137000

 

Організаційно-правова форма господарювання

Орган місцевого самоврядування

420

 

 
 

Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету

Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету

Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів

Орган з питань освіти і науки,молоді і спорту

Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів/ Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу         1011010

Дошкільна освіта____________________ __

ДНЗ (ясла-садок) №74

Найменування

Код

Усього на рік

РАЗОМ

 

Загальний фонд

Спеціальний фонд

 

1

2

3

4

5

НАДХОДЖЕННЯ - усього

 

2 665 054,00

245512,00

2 910 566,00

Надходження коштів із загального фонду бюджету

2 665 054,00

X

2 665 054,00

Надходження коштів із спеціального фонду бюджету у т.ч.:

X

245512,00

245512,00

Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством

25010000

X

0,00

0,00

Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з ЇУ основною діяльністю

25010100

X

 

 

Надходження бюджетних установ від додаткової (господарсько'Одіяльності

25010200

X

0,00

0,00

Плата за оренду майна бюджетних установ

25010300

X

0,00

0,00

Надходження бюджетних установ від реалізації' в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)

25010400

X

0,00

0,00

Інші джерела власних надходжень бюджетних установ

25020000

X

0,00

0,00

Благодійні внески,гранти та дарунки

25020100

X

0.00

0,00

кошти, що отримують оюожетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів нерухомого майна

25020200

X

0,00

0,00

кошти, що отримуюсь вищі та просресіино- технічні навчальні заклади від розміщення на депозитах тимчасово вільних бюджетних коштів, отриманих за надання платних послуг, якщо таким закладам законом надано відповідне право

25020300

х

0,00

0,00

- інші надходження, у.т.ч

 

X

0,00

0,00

* фінансування (розписати за кодами класифікації фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання)

 

X

0,00

0,00

- повернення кредитів до бюджету (розписати за кодами програмної класифікації видатків та кредитування бюджету, класифікації кредитування бюджету)

 

X

0,00

0,00

 

ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ - усього

X

2 665 054,00

245 512,00

2 910 566,00

поточні видатки

2000

2 665 054,00

245 512,00

2 910 566,00

оплата праці і нарахування на заробітну плату

2100

1 577 986,00

0,00

1 577 986,00

оплата праці

2110

1 293 431,00

0,00

1 293 431,00

заробітна плата

2111

1 293 431,00

0,00

1 293 431,00

грошове забезпечення військовослужбовців

2112

 

0,00

0,00

нарахування на оплату праці

2120

284 555,00

0,00

284 555,00

використання товарів і послуг

2200

1 086 976,00

245 512,00

1 332 488,00

предмети, матеріали, обладнання та інвентар

2210

3788,00

100,00

3 888,00

медикаменти та перев'язувальні матеріали

2220

634,00

 

634,00

продукти харчування

2230

193793,00

245412,00

439 205,00

оплата послуг (крім комунальних)

2240

36512,00

0,00

36 512,00